คอร์ส Vtiger CRM สำหรับ User Admin และ Developer

Vtiger CRM for User Course (Price: 1,500)
Date 13 February 2017

เหมาะสำหรับ
• Sale
• Marketing
• IT
• Developer
• ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร
• มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
• สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline
• Vtiger CRM คืออะไร
• Vtiger CRM Features
o Marketing Management
o Sales Management
o Inventory Management
o Customer Support Management
o Project Management
• ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4
o การติดตั้ง Vtiger CRM
o ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM
• การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน
o การเข้าสู่ระบบ
o แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM
• การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation
o การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)
o การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)
o การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)
o การบริหารลูกค้า (Organization)
o การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)
o การบริหารการเสนอราคา (Quotes)
o การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)
o การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)
• การใช้งานระบบ Inventory Management
o การบริหารสินค้า (Product)
o การบริหารบริการต่างๆ (Service)
o การบริหารราคา (Price Book)
o การบริหารทรัพย์สิน (Asset)
o การบริหารผู้ขาย (Vendor)
o การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)
• การใช้งานระบบ Customer Support
o การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)
o การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)
o การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)
• การใช้งานระบบ Project Management
o การบริหารโครงการ (Project)
o การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)
o การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)
• การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน
o การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม
o การออกแบบและใช้งานรายงาน
• การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)

Vtiger CRM for Administrator Course (Price: 3,500)
Date 14 – 15 February 2017

เหมาะสำหรับ
• ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM
• ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Opensource CRM
• สามารถนำ Vtiger CRM ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรได้
• สามารถกำหนดและตั้งค่า Vtiger CRM ได้

Course Outline
• Vtiger CRM Setup
o Vtiger CRM installation
o Vtiger Configuration
o Install Vtiger CRM Thai Language
• Update Company profiles
• Select Module & Design Layout
o Modules Managers
o Edit fields
o Picklist Editors
o Picklist Dependency setup
• User & Access Control
o Profiles
o Roles
o Sharing Rules
o Users & Groups
• Configuration Outgoing server
• Configuration schedules
• E-mail Templates
• Tax Calculations
• Inventory Terms and Conditions
• Customer portal
• Workflow
o Send mail
o Create Todo & Events
o Update Fields
o Create Entity
o SMS Task
• Web forms
• Integrate Google Calendars & Google Contacts

Vtiger CRM for Developer Course (Price: 4,500)
Date 16 – 17 February 2017

เหมาะสำหรับ
• ผู้ที่มีพื้นฐาน VTiger CRM และ ผู้ที่ผ่าน Course Vtiger CRM for user
• Developer

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
• สามารถเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างฐานข้อมูลของ Vtiger CRM
• สามารถออกแบบหน้า Vtiger CRM ได้
• สามารถสร้างโมดูล Vtiger CRM ได้
• สามารถสร้าง Workflow แบบ Advance ได้
• สามารถใช้งาน Web service ของ Vtiger CRM เพื่อเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ได้

Course Outline
• Vtiger CRM Structure & Database Schema.
• Vtiger CRM Create your theme.
• Vtiger Development Library (Vtlib).
o Module
o Module Block
o Module Field
o Module Filter
o Module Related List
o Module Sharing Access
o Module Tool
o Module Event
o Module Link
o Package Export
o Package Import
o Language Export
o Console Tool
• Workflow Create Invoke Function
• Vtiger CRM Web services (Vtwsclib) PHP Client
o Class overview
o Vtiger_WSClient(url)
o DoLogin Function.
o DoListTypes Function.
o DoDescribe Function.
o DoCreate Function.
o DoRetrieve Function.
o DoUpdate Function.
o DoQuery Function.
o LastError Function.

สถานที่เรียน
Comscicafe สาขา BTS แบริ่ง บางนา, Krung Thep Maha Nakhon 10260

* ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 คอร์ส ในราคาพิเศษ 8,000 บาทเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>