ภาษาไทย สำหรับ Vtiger CRM

ภาษาไทย สำหรับ Vtiger CRM สำหรับ Version 5.40

มาแล้วครับ ไปดาวน์โหลดมาลองใช้ที่

https://github.com/boyspi/vtigerThaiLang

ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>