คอร์ส Vtiger CRM สำหรับ User Admin และ Developer

Vtiger CRM for User Course (Price: 1,500)
Date 13 February 2017

เหมาะสำหรับ
• Sale
• Marketing
• IT
• Developer
• ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร
• มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
• สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline
• Vtiger CRM คืออะไร
• Vtiger CRM Features
o Marketing Management
o Sales Management
o Inventory Management
o Customer Support Management
o Project Management
• ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4
o การติดตั้ง Vtiger CRM
o ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM
• การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน
o การเข้าสู่ระบบ
o แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM
• การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation
o การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)
o การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)
o การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)
o การบริหารลูกค้า (Organization)
o การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)
o การบริหารการเสนอราคา (Quotes)
o การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)
o การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)
• การใช้งานระบบ Inventory Management
o การบริหารสินค้า (Product)
o การบริหารบริการต่างๆ (Service)
o การบริหารราคา (Price Book)
o การบริหารทรัพย์สิน (Asset)
o การบริหารผู้ขาย (Vendor)
o การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)
• การใช้งานระบบ Customer Support
o การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)
o การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)
o การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)
• การใช้งานระบบ Project Management
o การบริหารโครงการ (Project)
o การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)
o การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)
• การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน
o การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม
o การออกแบบและใช้งานรายงาน
• การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)

Continue reading